viac
viac
viac

Odměna za právní služby je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

1. hodinová odměna – 2.500,-Kč za každou započatou hodinu + režijní paušál + DPH

2. paušální odměna – se stanoví jako pevná částka za poskytování služeb za určité časové období, nebo za úplné vyřízení věci

3. podílová odměna - se obvykle stanovuje jako určité procento z hodnoty věci

4. tarifní odměna - její výška závisí také na hodnotě věci a počtu úkonů právních služeb a jako jediná z druhů odměn je upravena vyhláškou následovně:

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

a. do 500 Kč je to 300 Kč,

b. přes 500 Kč do 1000 Kč je to 500 Kč,

c. přes 1000 Kč do 5000 Kč je to 1000 Kč,

d. přes 5000 Kč do 10000 Kč je to 1500 Kč,

e. přes 10000 Kč do 200000 Kč je to 1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000 Kč,

f. přes 200000 Kč do 10000000 Kč je to 9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které hodnota převyšuje 200000 Kč,

g. přes 10000000 Kč je to 48300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000000 Kč.

Úkonem právní služby se rozumí například sepsání žaloby, zastupování u soudu a jiné. Telefonicky nebo e-mailem je možné kontaktovat advokáta, který Vám bez zbytečného odkladu oznámí, kolik byste zaplatili, kdyby Vám poskytl právní pomoc advokát - právník z naší advokátní kanceláře v Brně

Advokátní kancelář je plátcem DPH

úvod

Kontaktní údaje

JUDr. Ing. Luboš Mahdoň
adresa: Jiříkovského 249/6, 602 00 Brno
mobil: +420 602 702 905
e-mail: lunga@advokatieu.cz
Pokud poptáváte právní služby na Slovensku, klikněte sem.
created by creodia